CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ JAC VIỆT NAM |   Hotline: 01699.577.753
0
XE TẢI JAC 9.1 TẤN

XE TẢI JAC 9.1 TẤN

Giá: 565,000,000 VNĐ
XE TẢI JAC 8.4 TẤN

XE TẢI JAC 8.4 TẤN

Giá: 560,000,000 VNĐ
XE TẢI JAC 7,25 TẤN

XE TẢI JAC 7,25 TẤN

Giá: 485,000,000 VNĐ
XE TẢI JAC 6.4 TẤN

XE TẢI JAC 6.4 TẤN

Giá: 475,000,000 VNĐ
XE TẢI JAC 4.9 TẤN

XE TẢI JAC 4.9 TẤN

Giá: 399,000,000 VNĐ
XE TẢI JAC 3.45 tấn

XE TẢI JAC 3.45 tấn

Giá: 370,000,000 VNĐ
xe tải jac 1.95 tấn

xe tải jac 1.95 tấn

Giá: 335,000,000 VNĐ
XE TẢI JAC 1.49 TẤN

XE TẢI JAC 1.49 TẤN

Giá: 275,000,000 VNĐ
XE TẢI JAC 2.4 TẤN

XE TẢI JAC 2.4 TẤN

Giá: 290,000,000 VNĐ