CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ JAC VIỆT NAM |   Hotline: 0399.577.753
0
XE TẢI JAC 1T25

XE TẢI JAC 1T25

Giá: 307,000,000 VNĐ
Xe tải Jac x99 990 kg

Xe tải Jac x99 990 kg

Giá: 306,000,000 VNĐ
XE TẢI JAC 9.1 TẤN

XE TẢI JAC 9.1 TẤN

Giá: 635,000,000 VNĐ
XE TẢI JAC 8.4 TẤN

XE TẢI JAC 8.4 TẤN

Giá: 625,000,000 VNĐ
XE TẢI JAC 7,25 TẤN

XE TẢI JAC 7,25 TẤN

Giá: 545,000,000 VNĐ
XE TẢI JAC 6.4 TẤN

XE TẢI JAC 6.4 TẤN

Giá: 535,000,000 VNĐ
XE TẢI JAC 4.9 TẤN

XE TẢI JAC 4.9 TẤN

Giá: 399,000,000 VNĐ
XE TẢI JAC 3.45 tấn

XE TẢI JAC 3.45 tấn

Giá: 424,000,000 VNĐ
xe tải jac 1.95 tấn

xe tải jac 1.95 tấn

Giá: 335,000,000 VNĐ
XE TẢI JAC 1.49 TẤN

XE TẢI JAC 1.49 TẤN

Giá: 335,000,000 VNĐ
XE TẢI JAC 2.4 TẤN

XE TẢI JAC 2.4 TẤN

Giá: 340,000,000 VNĐ